เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับลูก

โรงเรียนอนุบาลมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กยิ่งนัก ถ้าพ่อแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกได้ดีเหมาะกับลูก ก็เท่ากับเป็นการวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกด้วย การเลือกโรงเรียนแห่งแรกของชีวิตลูก ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในการตัดสินใจ ที่สำคัญต้องมีความรู้ในเรื่องการศึกษาด้วย อย่าเลือกโรงเรียนให้ลูก เพราะมีคนบอกว่าโรงเรียนนั้นดี โรงเรียนนี้ดี แต่ขอให้เลือกเพราะได้หาข้อมูลความรู้ และได้ไปดูแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนั้นด้วยตัวเองซะก่อนที่จะตัดสินใจ

การเลือกโรงเรียนให้ลูกนั้น เราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

1.ต้องใกล้ที่ทำงานหรือบ้าน เพราะด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัด หากโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านจะทำให้สะดวกในการับส่งมากกว่า

2.ปลอดภัย ร่มรื่น เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสได้วิ่งเล่นอย่างปลอดภัย ได้สัมผัสแดดลมตามวัยของเขา

3.สะอาด เรียบร้อย ซึ่งสามารถดูได้จากข้าวของเครื่องใช้ในโรงเรียน

4.มีเครื่องเล่นสนามให้เด็ก ดูให้ละเอียดด้วยว่าได้รับการดูแลหรือเปล่า เป็นสนิมหรือสีถลอกหรือเปล่า

5.นโยบายโรงเรียนเป็นแบบเร่งเรียนหรือเตรียมความพร้อม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาลูกของเราให้เติบใหญ่เป็นคนที่มีความสุข

6.มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

7.จัดห้องเป็นมุม มุมแต่งตัว มุมเล่นบล็อก มุมวาดภาพ ระบายสี

8.อัตราส่วนระหว่างครูต่อเด็กเป็นอย่างไร หากครูต้องดูแลเด็กมากเกินไป แน่นอนว่าย่อมดูแลไม่ทั่วถึง เพราะฉะนั้นยิ่งอัตราส่วนครูต่อเด็กน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี

9.ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างไร  คนที่รักเด็กจะเป็นธรรมชาติเลยที่จะต้องดูเด็ก คุยกับเด็กก่อน ถ้าเขาไม่ใส่ใจเหลียวแลดู แสดงว่าเขาไม่รักเด็ก

10.อาหาร ดูว่านมที่โรงเรียนจัดให้เด็กมีปริมาณเท่าไหร่ อาหารที่ทานมีหมู เนื้อ ไก่ ผักมากน้อยแค่ไหน ภาชนะที่ใส่สะอาดหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องสังเกตอย่างถี่ถ้วน

การเลือกโรงเรียนอนุบาล นอกจากแนวทางการศึกษาแล้ว สิ่งที่พ่อแม่ควรคำนึงถึง และสำคัญมากก่อนตัดสินใจก็ยังมีอีกมายมายเหลือเกิน ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในชีวิตลูก ควรให้ความสำคัญ และมองอนาคตด้วยว่าต้องการวางรากฐานการศึกษาของลูกในอนาคตอย่างไร

ข้อดีข้อเสียของการส่งลูกเรียนในระดับเตรียมอนุบาล

เมื่อเด็กอยู่ในวัยที่ต้องเรียนรู้ ผู้ปกครองส่วนมากเลือกสถานศึกษาที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลาน ซึ่งในวัยเด็กนั้นเหมาะแก่การปลูกฝัง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ ดังนั้นจึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมอนุบาลขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และห่างไกลจากครอบครัว แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในระดับเตรียมอนุบาลนั้น ไม่ได้เน้นด้านวิชาการ แต่จะเน้นในด้านกฎระเบียบ การเข้าสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการปรับตัว ดังนั้นผู้ปกครองควรศึกษาข้อดีข้อเสียให้ดีก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ซึ่งข้อดีและข้อเสียนั้น มีดังนี้

ข้อดีของการให้บุตรหลานเรียนเตรียมอนุบาล

1.บุตรหลานได้มีโอกาสเข้าสังคมกับเด็กอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะทางสังคมที่สำคัญ เช่น ความเกรงใจ รวมถึงการสื่อสารผ่านคำพูด.

2.การเข้าเรียนในระบบของโรงเรียนจะทำให้ลูกมีวินัยมากขึ้น ต่างกับเด็กที่อยู่บ้านที่ส่วนใหญ่ขาดการฝึกฝนในเรื่องระเบียบวินัย

3.ทำให้ลูกได้แสดงออก ผู้ปกครองได้เห็นความสามารถและความคิดของเด็ก

4.ทำให้พฤติกรรมต่างๆดีขึ้น ในเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม เช่น ติดแม่ กลัว เก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก

5.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ทำให้เด็กมีปฏสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

6.ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและความคิด และยังทำกิจกรรมที่มีประโยชน์

ข้อเสียของการให้บุตรหลานเรียนเตรียมอนุบาล

1.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

2.มีอาการป่วยได้บ่อย เนื่องจากอยู่ร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆ ดังนั้นจึงควรเตรียมป้องกันด้วยวัคซีนต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง

3.เด็กอาจไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เพราะเด็กมีจำนวนมาก และมีครูดูแลไม่กี่คน

4.เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในด้านที่ไม่ดี เช่น พูดจาไม่สุภาพ อารมณ์รุนแรง

ในระดับเตรียมอนุบาลนั้นหากเด็กไม่มีผู้ปกครองที่บ้านที่สามารถดูแล และสอนได้อย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็ การส่งเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เพื่อให้คุณแน่ใจว่าลูกมีพื้นฐานที่ดีเพียงพอก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ปกครองสามารถฝึกฝนลูกเองได้ และลูกไม่ได้มีปัญหาในการเข้าสังคม การเรียนในระดับนี้อาจไม่จำเป็นเลยก็ได้

การศึกษารูปแบบใหม่ให้ทันยุค AEC

จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโลกโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สิ้นสุด ทำให้มีสภาพการแข่งขันสูงด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้คนต่างขวนขวายเรียนรู้มากขึ้น เป้าหมายการศึกษาของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่และที่มีกำลังความสามารถจึงมีความต้องการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีทางเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ในประเทศและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีบริการด้านการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ เนื่องจากการศึกษานั้นจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่นๆมีความเข้มแข็งเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นเมื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ จะได้รับผลกระทบและจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้พร้อม เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
1.เทคโนโลยี โดยอยากเห็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพราะว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาและตลอดชีวิต
2.ในด้านภาษานั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางภาษาเป็นสื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือ ของการรับรู้ ทำความเข้าใจ และการแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ จึงอยากจะเห็นการพัฒนาความสามารถทางภาษา ให้เกิดกับเด็กไม่ว่าจะเป็นภาษาของชาติ ภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศต่างก็มีความสำคัญที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะช่วยความเร็ว ความคงทนยั่งยืนของการเรียน ภาษา และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษา เพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยเราก็จะเป็นอาเซียนแล้ว
3. การพัฒนาให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นการคิดได้ที่หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการเรียนการสอนของเราตั้งแต่ระดับประถม มัธยมไม่ได้ฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์เลย คือ การเรียนรู้แบบฟังและสอนแล้วก็ให้ฝึกแก้ปัญหาโจทย์
4.ด้านคุณธรรมจริยธรรม นั้นควรจะมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มต้นจากครอบครัว ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเด็ก เป็นที่ที่เด็กได้รับความรักและความรู้ตั้งแต่ยังแบเบาะ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปู่ย่าตายายเปรียบเสมือนครูคนแรกที่เป็นผู้เลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน แล้วจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะอบรมบ่มนิสัยเพิ่มเติมและการสนับสนุนส่งเสริมให้ดีมากขึ้น เพื่อที่ว่าเด็กไทยนั้นจะได้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่มีศักยภาพมากที่สุด